Informatie, gegevens en metingen zijn bij benadering, en geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor enig fout, weglating of misverstand in deze gegevens, het is geen aanbieding of een contract. Geen aanzeggingen of garanties worden gedaan of gegeven voor onderhandelingen, niet in het bijzonder of in het algemeen.